Historie klubu

 

Onceiro se snaží o záchranu autentického brazilského fily již šest let!

Milí přátelé chovatelé, majitelé a obdivovatelé brazilských filů.

Snažili jsme se pro vás v následujících řádcích shrnout naše společné boje a snahy, úspěchy i neúspěchy o záchranu unikátního plemene fila brasileiro v rozpětí zhruba šesti let. Jsme rádi, že někteří z vás byli u toho s námi od samého počátku. Jsme vděční za každého člověka, který se k nám v průběhu let přidal a vítáme každého nového příchozího, kterému není lhostejný osud krásného, inteligentního, silného, statečného a věrného psa, jakým je brazilský fila.

 

Nebezpečí, že autentický brazilský fila s jeho unikátní vrozenou povahou zcela zmizí z modré planety je velmi reálné. Zbudou nám po něm jenom zažloutlé fotografie a legendy, které našim vnoučatům, obklopeným zdegenerovanými a nemocnými parodiemi, na nejvěrnějšího přítele člověka – psa, budou připadat zcela neuvěřitelné.

 

Tím, že jste členy SKK Onceiro pomáháte k záchraně tohoto úžasného psího plemene.

 

Z peněz za členské příspěvky a sponzorské dary pořádáme každoroční mezinárodní výstavy Onceiro / CAFIB a tak je naděje, že alespoň pár desítek filů bude prověřeno CAFIB a schválení jedinci přispějí zdárně k populaci autentických filů v Evropě. Připojte se k nám i v roce 2007. Brazilský fila si zaslouží prostor k životu. Brazilský fila si zaslouží vaši pozornost a podporu.

 

Členské příspěvky v rámci ČR

 

Číslo účtu: 173773482 kód banky 0300

variabilní symbol 111

Výše členských příspěvků 800 CZK

Přispívající rodinný člen 400 CZK

Studenti a důchodci 300 CZK

 

Sponzorské dary v rámci ČR

 

Číslo účtu: 173773482 kód banky 0300

variabilní symbol 222

 

Platba členských příspěvků ze zahraničí

 

Výše členských příspěvků 28 EU

IBAN : CZ20 0300 0000 0001 7377 3482

 

 

Vraťte se s námi o pár let zpět a připomeňte si vznik našeho klubu. Přejeme vám příjemné čtení.

 

Letos v říjnu oslavil Speciální kynologický klub Onceiro šest let od svého založení. Udělali jsme rekapitulaci všech našich snah o zachování autentického brazilského fily a zkvalitnění jeho chovu v ČR. Smutnou pravdou však zůstává fakt, že i přes všechno naše úsilí a díky nesmyslnému a nekynologického přístupu oficiálních kynologických organizací v Evropě je situace v chovu tohoto výjimečného brazilského národního plemene katastrofická. Nezbývá nám než znovu bít na poplach.

Plemeni fila brasileiro v Evropě hrozí genocida!

 

Zapojte se s námi do boje o záchranu tohoto unikátního dědictví brazilské přírody.

Měli bychom si uvědomit že fila nebyl stvořen člověkem s předem připraveným chovatelským záměrem. Filu stvořila náhodná kombinace různých, dnes již nezjistitelných a neexistujících psů o jejichž původu se můžeme pouze dohadovat. Velký podíl na jeho vzniku měly i klimatické podmínky tvrdé brazilské přírody a prostředí rodinných fazend. Nic z toho dnes již neexistuje v původní podobě a tak se vznik fily nedá opakovat!

Můžeme pouze vhodným výběrem zaměřeným na chov psů ze starých původních linií a jedinců, kteří splňují požadavky na fenotyp i povahu standardu CAFIB, tento genetický poklad Brazílie zachránit a zachovat pro další generace.

Jakékoliv nové experimenty s používáním kulturních plemen v chovu fila brasileiro (v převážné většině dnes již zdegenerovaných) - např. bloodhounda - a stejně tak používání psů ze znaky přikřížení jiných plemen, kteří byli masivně produkováni v 70 tých letech minulého století brazilskými množiteli a nezodpovědně exportováni do celého světa a tam stejně nezodpovědně dál množeni - je zločin!

Měnit fenotyp a povahu brazilského fily je ekologický zločin!

 

Chcete velkého přátelského psa, který dobře hlídá a bude kamarádit s vašimi návštěvami? Chcete uspět na mamutích akcích FCI? Pořiďte si jiné plemeno. Je jich dost.

Neměňte však kvůli svým rozmarům brazilského filu!

Každý zodpovědný chovatel, který se chce zabývat chovem tohoto unikátního plemene by měl znát a dodržovat deset zásad CAFIB.1. Standard plemene vypracoval Dr. Paulo Santos Cruz  roce 1979 s cílem zachránit brazilského filu před zmizením, protože mnoho chovatelů v Brazílii křížilo toto plemeno s neapolským mastinem, mastifem,německou dogou a dalšími.

2. Základním pravidlem ONCEIRO je výběr – nemůže se mluvit o chovu bez vědomé selekce psů. ONCEIRO třídí psy na základě analýzy fenotypu temperamentu a nervového systému u všech psů s rodokmenem, nebo bez něj. Pouze schválení psi mohou být použiti do chovu.

3. Jedinou politikou ONCEIRO je brazilský fila. Psi jsou důležitější než osoby, které je chovají a dělají kynologickou politiku ve svém jménu.

4. Všichni chovatelé filů musí bojovat za zachování tří základních charakteristik plemene: jeho fenotypu, temperamentu a psychiky.

5. Chovatelé filů musí zlepšovat plemeno vycházejíce výlučně z genetické dědičnosti.

Křížení je ekologický zločin.

6. Milovníci fily musí akceptovat plemeno takové jaké je. Kdo chce psa přítulného, neagresivního, nesmí zkoušet změnit filu, nýbrž chovat jiné plemeno.

7. Fila musí vypadat jako fila. Pokud se pes podobá neapolskému mastinovi, nebo mastifu, nebo německé doze, není to fila.

8. Neexistuje černý fila. Tato barva u fily je výsledkem jeho křížení s německou dogou a neapolským mastinem.

9. Nejen černí psi jsou kříženci. Existují kříženci fily ve všech barvách.

10. Přemýšlejte o tom všem dříve, než si koupíte štěně brazilského fily.

 

MOTTO SKK ONCEIRO:

Patříme k těm, kteří se hlásí k chovatelské filozofii Dr. Paulo Santos Cruz a ním vypracovaného standardu plemene s roku 1979 a jsme jediný chovatelský klub v Evropě, který tuto filozofii opravdu realizuje v praxi.

 

Připomeňme si alespoň v krátkých bodech podíl Onceira na záchraně fila brasileiro v Evropě.

 

 

1996 – 1999 manželé Froňkovi ve spolupráci s nerozlučnou dvojicí Ogunem Roni de Conal Kennel a Janem Kubešou pořádají na základě videa CAFIB, které přivezl ing. Jan Kubeša, pravidelná setkání přátel brazilského fily s testem temperamentu v Lázních Bělohrad.

Tyto srazy jsou velmi oblíbené a účast majitelů se psy je velká. Tam si lidé poprvé uvědomují rozdílný fenotyp a povahu předvedených psů - papírově jednoho plemene. K velkému překvapení všech je převážná většina psů při TT bázlivá a velmi nevyrovnaná.

 

V roce 1998 a 1999 lidé opakovaně přicházejí s návrhy na založení nového klubu a zachování fily s jeho autentickou povahou a fenotypem.

Ing. Jan Kubeša vydává knihu Brazilský fila.

Do republiky jsou cíleně dovezeni první psi z cafibových linií Hada, Hena a Dragon de Los Tres Naranjoch.

Na jaře 2000 je první sraz v Rovensku a první schůze, kde se již konkrétně jedná o založení Speciálního kynologického klubu Onceiro.

20.10.2000 se koná ustavující schůze klubu, vznikají stanovy, chovatelský řád, logo klubu.

V počátečních letech má Onceiro v průměru přes 70 členů. Zájem lidí o čistokrevného filu s jeho unikátní povahou a zlepšení chovu v české republice je značný…

Onceiro zprostředkovává import dalších psů z Brazílie Jaguára da Boa Sorte a Hebe da Voz do Vento.

Ústřední komise na ochranu zvířat našemu klubu schvaluje Test temperamentu, který vypracoval ing. Jan Kubeša. Onceiro je tak jediným klubem v Evropě, který smí oficielně pořádat tento - pro chov nezbytný -test povahy a nervového systému. Bylo velkým úspěchem Onceira, že se to podařilo v době, kdy hysterie proti velkým plemenům vrcholila.

V televizi na programu Prima je vysílán pořad Miláčci a veřejnost je informována o založení našeho klubu a o katastrofální situaci v chovu plemene fila brasileiro na území České republiky. Na našeho předsedu Jana Kubešu se obracejí vrcholné orgány české kynologie a žádají ho o pomoc v diskuzi ohledně „Bojových“ plemen na půdě Parlamentu ČR.

Na druhé straně se spojují všichni množitelé nekvalitních psů, a podle starého českého přísloví „Potrefená husa se vždycky ozve“ podávají hromadně trestní oznámení na televizi Prima pro ušlý denní zisk z prodeje štěňat řádově ve sto tisících korunách za každý den.

 

Onceiro vznikalo v obtížném období „protipsí“ hysterie, zaměřené většinou proti vybraným plemenům, na jejichž seznamu se objevoval i brazilský fila. Spolu s dalšími pejskaři se do boje proti bulváru a demagogii veřejnosti zapojili i „onceiráci“. Ing. Jan Kubeša napsal článek "Bojové" plemeno je biologický nesmysl, který byl publikován v nejrozšířenějším kynologickém časopise Pes přítel člověka v listopadu 2000.

V říjnu 2000 napsal dopis na vládu ČR, ve kterém podrobně analyzoval problém a navrhoval cesty k jeho společenskému řešení.

O měsíc později se mu podařilo získat stanovisko legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti, které vyjadřuje souhlas s názorem, že současná právní úprava ohledně možných situací se psy je dostatečná a není důvod ji rozšiřovat, ani některá plemena psů zakazovat.

Získal rovněž oficiální dopisy CAFIB a CBKC určené evropským vládám a kynologickým organizacím, které se velmi jednoznačně postavily proti tomu, aby brazilský fila byl zařazen na seznam nebezpečných plemen psů. Kopie všech těchto dokumentů byly zaslány předsednictvu ČMKU, byly prezentovány ve vládě a parlamentu a podle neoficiálních zpráv přispěly k odmítavému stanovisku vlády vůči navrhovaným represivním změnám.

Jan Kubeša byl pozván na schůzku všech kynologických organizací v Praze dne 6.1.2001 k jednání o postoji vůči navrhovaným legislativním krokům zaměřených proti psům. V této době má ČMKU zájem o spolupráci se všemi, kdo jsou schopni a ochotni pomoci zabránit prohlubování „protipsí“ hysterie.

V únoru je Jan Kubeša přizván k diskuse v parlamentu ČR, svolané poslankyní paní Petrou Buzkovou. Zde několikrát vystupuje se svým příspěvkem.

Výsledkem aktivního úsilí všech opravdových pejskařů, kteří nehleděli na čas ani na peníze ani na nic jiného bylo, že navrhované absurdní zákony schváleny nebyly. Po uklidnění situace se postoj ČMKU vůči těm, jejichž pomoc potřebovali a kteří ji poskytli, začal měnit. Převážily totalitní byrokratické praktiky, které přetrvávají doteď.

 

 

Jednání ČMKU během uplynulých let nás všechny přesvědčilo, že o skutečnou kynologii v ČMKU nejde. Většinou tam jde o zajištění míst a vlivu některých vrcholných funkcionářů a jejich kamarádů - ekonomicky úspěšných množitelů psů. .

Určité tlaky, změny a úpravy v rámci některých evropských kynologických organizací bohužel dávají tušit, že co se nepodařilo politikům, daří se vrcholným orgánům evropské kynologie. Například poslední úprava standardu FCI č. 225/06.012004/F ke které došlo bez souhlasu národní brazilské organizace prakticky vylučuje chov tohoto unikátního plemene v jeho autentické podobě. Vše prošlo v tichosti, málokdo si toho všiml. Zřejmě je to důsledek množení takzvaných filů se znaky přikřížení jiných plemen, kteří nemají autentickou povahu brazilského fily a proto jejich množitelé a majitelé potřebují a vítají tyto trestuhodné zásahy do standardu plemene.

FCI nechce filu s jeho autentickou povahou, s vrozeným hlídacím instinktem. FCI chce apatycké psy s přátelskou povahou labradorů, vhodné do malých výstavních kruhů na mamutích mezinárodních akcích. FCI tak odvádí špinavou práci za neuspěvší politiky, a likviduje unikátní plemeno s jeho vrozenými vlastnosti.

 

 

Vraťme se však do roku 2000.

 

Vychází první pilotní číslo zpravodaje Speciálního kynologického klubu Onceiro. Uskutečňují se další importy - Kuman a Ina de los Tres Naranjos.

Podáváme oficiální žádost ohledně nápravy špatně přeloženého standardu CBKC/FCI.

Onceiro 5 let marně bojuje o přijetí za řádného člena ČMKU. O překážkách a neseriozním chování představitelů ostatních klubů sdružujících plemeno brazilský fila a předsednictva ČMKU jsme podrobně psali v klubových zpravodajích

Uskutečňují se další importy z Brazílie – Era do Acaboclado a Ocre da Boa Sorte, Viena da Boa Sorte, Simona a Susana von Cheib´s.

Na jaře 2001 jsme uspořádali 2. klubovou výstavu s testem temperamentu.

V klubovém zpravodaji vycházejí profily renomovaných brazilských chovatelských stanic.

10. – 12. května 2002 pořádáme první mezinárodní výstavu se seminářem o plemeni. Na této výstavě posuzoval španělský rozhodčí FCI / CAFIB, dlouholetý chovatel plemene fila brasileiro pan Jaime Pérez Marhuenda. Následující seminář se pořádal pod oficielní záštitou ČMKU a za účasti místopředsedy ČMKU a tří rozhodčích FCI. Jaká škoda, že své nepředstírané nadšení a zájem o problematiku chovu tohoto unikátního plemene v naší zemi nedokázali prosadit a obhájit u svých kolegů a nadřízených, ani uplatnit ve své vlastní rozhodcovské praxi.

V červnu o této akci informuje kynologickou veřejnost článek Alexandry Horákové v časopisu Planeta zvířat.

V tomto roce je z Brazílie importován Tiburon daSanta Luzía

Mnozí z nás, kdo zažili tato pionýrská léta našeho klubu, se jistě shodneme na tom, že II. mezinárodní výstava ze seminářem, kterou jsme uspořádali v květnu roku 2003 a kdy naše pozvání k posuzování přijal rozhodčí a chovatel CAFIB pan Américo Cardoso dos Santos Jr,

 

žijící legenda světa brazilského fily , byla pro náš klub přelomová.

Tady jsme poprvé viděli jak se má správně posuzovat brazilský fila, se vším všudy a do důsledků. Américo nám ukázal univerzitu v posuzování plemene

a pro nás chovatele nasadil laťku „sakra“ vysoko. A hlavně nám ukázal správný směr našeho dalšího chovu.

Díky němu jsme se v budoucnu vyvarovali mnoha chyb a chovatelských přehmatů. Díky jeho přísnému a korektnímu posuzování naše řady opustili ti chovatelé a majitelé, kteří v chovu filů mysleli především na své vlastní zájmy a zájem plemene pro ně nebyl podstatný. Nesplnili bod č. 3 v desateru CAFIB. V následujících letech se svými diskvalifikovanými psy raději objížděli výstavy a kluby, které dříve odsuzovali.

Nesmírně potěšujícím pro nás však bylo zjištění, že Américo si naší práce velmi cení a jednoznačně přiznává Onceiru největší podíl v rámci Evropy na záchraně jejich národního plemene v jeho autentické podobě.

V této době už tušíme, že výstavy FCI nejsou svoji strukturou a zaměřením vhodné pro tak výjimečné a svébytné plemeno jakým je bezesporu brazilský fila. Je však nutná propagace plemene v jeho skutečné podobě.

Nejvýraznějších úspěchů i na půdě FCI dosahují potomci Oguna Roniho de Conal Kennel.

Jeho dcera Askia Rey de Pleseno se stává světovou vítězkou na World Winner FCI 2002 v Amsterodamu.

 

Je to dosud jediná absolutní světová vítězka plemene fila brasileiro v ČR.

Výčet jejích úspěchů na půdě FCI je obrovský. 9 x CAJC, 21 x CAC, 2x CAC SK , 16 x CACIB, 2x res. CACIB, 13x BOB, CHAI-VDH, 3 x Klubový vítěz mladých, 5 x Klubový vítěz, Vítěz Prahy 2002, 2003, VDH - Sieger Leipzig 2002, Český junior šampion, Český šampion, Interšampion, Šampion šampionů 2002 - 2. místo ve II. sk. FCI, Šampion šampionů 2003 - 4. místo ve II. sk. FCI, BIG 2. místo ve II. sk. FCI, BIG 4. místo ve II. sk. FCI.

 

Agira Anavi Rachilem V1 CAC, CACIB, BOB – MVP Mladá Boleslav

Blanche ze Skalního kraje V1 CAC NVP Praha, V1 CAC RES CACIB MVP Brno

Argos Anavi Rachilem V2 MVP Brno

Ale i jiní psi z CAFIB linií jsou úspěšní na výstavách krásy FCI např. importovaní psi z Brazílie jako jsou Orfea Angie da Serra de Itanhandu

 

                           Orfea Angie                 Bradock JB da Santa Luzía

která získala titul Junior šampion České republiky, Junior šampion Slovenské republiky, 2xCAJC ČR,1xCAC,1xres.CAC, 3xCAJC SR, 2x Klubový vítěz mladých, nebo Ocre da Boa Sorte a Bradock da Santa Luzía V2 NVP Praha

Nejsmutnějším faktem je velké rozčarování a znechucení majitelů těchto úspěšných psů z výstav FCI. Pro velký počet psů - malé kruhy. Rozhodčí kteří na psy sahají, různě je poplácávají, tahají za kůži a podobné nesmyslné, nepřípustné kreace. Jako by se člověk ocitl na výstavě pro slepce. Naprostým vrcholem ignorance je vyhrožování vyloučením, nebo i vyloučení psa, pokud zareaguje správně svojí vrozenou nedůvěrou! Tuto nejdůležitější a nejcennější součást genetické výbavy brazilského fily označují mnozí rozhodčí FCI za nepřípustný projev agresivity!

Jaký otřesný pohled pro opravdové znalce a milovníky tohoto unikátního plemene.

Z chovatelského hlediska je ale mnohem podstatnější fakt, že výše jmenovaní psi jsou úspěšní především na mezinárodních výstavách CAFIB, které jediné mají skutečnou cenu pro chov plemene fila brasileiro.

 

Caju da Serra de Itanhandu

 

 

Vraťme se do roku 2004.

 

Narodil se druhý Cafibový vrh ze spojení Ogun Rony de Conal Kennel x Angelika Salve Floresta.

Tento rok je významný pro brazilského filu v Evropě. Je to již 50 let co byli první filové importováni ze země původu do Evropy.

Onceiro tuto skutečnost nemohlo pominout. V září 2004 pořádáme tedy mezinárodní výstavu 50 LET FILŮ V EVROPĚ, opět s odborným seminářem.

Na tuto prestižní kynologickou akci přijal pozvání k posuzování psů významný host z Brazílie, dlouholetý chovatel a viceprezident CAFIB pan Luís Fernando Zanetti Coeli,

 

 

který pro Onceiro přivezl i dalšího psa Bradocka JB Santa Lucía.

Nejvýznamnější událostí této mezinárodní výstavy je fenomenální úspěch v soutěži „ O nejlepší povahu“ našeho prvního CAFIB vrhu ze spojení Ogun Roni de Conal Kennel x Hada de Los Tres Naranjos, narozeného 1.11.2002.

O této významné výstavě a jako „Medailon plemene brazilský fila“ vyšel článek A. Horákové v časopisech Planeta zvířat, Svět psů a na Slovensku v Pes a mačka. Podrobně byla akce rozepsána ve zpravodaji i na našich webových stránkách v rubrice AKCE.

Podstatné je, že účast zahraničních hostů je velká a do klubu vstupují zahraniční chovatelé.

Práce Onceira pro záchranu autentického brazilského fily má velký pozitivní ohlas v zahraničí. Dostáváme mnoho dopisů a emailů z celé Evropy i z Brazílie.

Jen na české kynologické scéně zůstává Onceiro „ persona non grata“.

7.10.2004, tři týdny po naší úspěšné mezinárodní výstavě dostáváme vyrozumění, že Předsednictvo ČMKU zamítlo žádost Onceira o přijetí za člena ČMKU.

Na práci Onceira to však nemá vliv.

Do republiky jsou importováni další psi z CAFIB linií.

V květnu 2005 pořádáme již IV. mezinárodní výstavu v Rovensku pod Troskami.

Rozhodčím na této výstavě je pan Carlos do Amaral Cintra Filho, majitel brazilské prestižní chovatelské stanice do Amparo

 

současný prezident CAFIB

Tento rok je pro Onceiro velmi významný. Prezident CAFIB tlumočí rozhodnutí výboru CAFIB, že Speciální kynologický klub Onceiro se stává oficiálním partnerem CAFIB. Předseda Onceira ing. Jan Kubeša je jmenován zástupcem a zmocněncem CAFIB pro Českou republiku. V říjnu spatřil světlo světa vrh „B“ Holičky, chovatele pana Josefa Müllera. Je to již třetí CAFIB vrh našeho klubu.

 

 

Loňský rok 2006 byl pro Onceiro po všech stránkách úspěšný.

V květnu jsme mohli na naší páté mezinárodní výstavě opět po třech letech přivítat charismatického brazilského rozhodčího América Cardoso dos Santos Jr. i s jeho milou manželkou Cleide.

 


Po vydařeném a úspěšném víkendu bylo každému účastníku jasné, proč je Américo neoddiskutovatelně uznávaný světový odborník na plemeno fila brasileiro číslo jedna.

Viděli jsme vynikající komplexní posuzování. V diskusi odpověděl všem zájemcům na jejich otázky, a dověděli jsme se spoustu dalších informací z historie fily i Brazílie. Américo vyzdvihl chovatelské úspěchy Onceira. Tento rok bylo již relativně málo diskvalifikovaných jedinců, a žádný z nich nebyl z našeho chovu. Opět s velkým uznáním hovořil o mimořádné povaze, kterou se nám daří v chovu držet a rozšiřovat. Konkrétně na něho nejvíce zapůsobili sourozenci z našeho prvního vrhu „A“ Anavi Rachilem. O těch se vyjádřil, že by zcela jistě patřili ke špičce v Brazílii.

 

 

Agira Anavi Rachilem Argos Anavi Rachilem

Velmi významná byla i výroční členská schůze, která se jako už tradičně konala v sobotu večer.

Hlasovalo se mimo jiné i o tom, zda i nadále žádat o vstup do FCI prostřednictvím ČMKU. Všichni členové byli jednohlasně proti.

Výbor dostal za úkol vypracovat nový chovatelský řá d a změny stanov.

Veškeré změny a aktuality budou postupně uveřejňovány na nové verzi klubového webu, který by měl být hotov do konce února 2007.

Onceiro tak i nadále zůstává samostatným kynologickým klubem s vlastním chovatelským řádem.

  

Jsme jediným klubem v Evropě, který jedná a chová podle zásad CAFIB. Jsme jediní, kteří nepraktikují ústupkářskou politiku vůči FCI. Naopak nahlas poukazujeme, a i nadále budeme kritizovat veskrze špatný, pirátský a zcela nekynologický přístup obrovského monopolu na psy vůči plemeni brazilský fila, kterým se stala FCI.

 

Následující události roku 2006 byly už veskrze radostné.

Narodily se nám dva vrhy Onceiro /  CAFIB.

V červenci vrh „A“ La Rosalejan dria

 

Bradock da Santa Luzía x Abauna Anavi Rachilem

a v září „E“ vrh Santa Catarina ze spojení Askia Rey de Pleseno x Argos Anavi Rachilem.

 

Podařilo se nám štěňata umístit do dobrých rodin a naše onceirácké řady se opět posunuly za další evropské hranice. Tentokrát do Polska.

Shrnuto a podtrženo rok 2006 byl pro Onceiro úspěšný.

Za šest let svého trvání Speciální kynologický klub Onceiro odvedl pro záchranu autentického brazilského fily kus dobré práce.

Osud tohoto brazilského národního plemene je však i nadále nejistý. Množitelé netypických, přerostlých, bázlivých, nespolehlivých a nemocných psů, které vydávají za fila brasileiro mají oficielní podporu FCI.

My, kteří se snažíme o záchranu brazilského fily v jeho přirozeně zdravé, autentické podobě, máme na své straně zdravý rozum, úctu k historii plemene a lásku i obdiv k vrozeným kvalitám těchto psů.

Na kterou stranu se přidáte vy?

 

 

A co nás čeká v roce 2007

 

Na konci února by měly vyjet do světa aktualizované webové stránky i s anglickou verzí. Budou přehlednější a mnohem krásnější. S větším prostorem pro informace o narozených vrzích členů klubu, o jednotlivých psech i nových importech.

V letošním roce jsou naplánované opět dva srazy, tak jak tomu bývalo v minulých letech. V květnu klubový, který bývá méně hektický, spíše odpočinkový a teprve na podzim v září budeme pořádat VI. Mezinárodní výstavu s odborným seminářem. Tento postup jsme zvolili s ohledem na oba nové vrhy „A“ La Rosalejandria a „E“ Santa Catarina. Všem štěňatům bude v polovině září přes 12 měsíců a tak se budou moci zúčastnit analýzy CAFIB.

Doufáme, že noví majitelé štěňat, kteří se stali členy klubu přijedou v hojném počtu a tak se budeme moci přesvědčit zda naše chovatelské úsilí nese dobré ovoce.

Přivítáme vaší pomoc při organizování podzimní mezinárodní výstavy a uvítáme vaše nápady na zlepšení chodu klubu. Protože klub má jediné příjmy z členských příspěvků, při pořádání mezinárodních výstav se neobejdeme bez sponzorů. Ze sponzorských darů se hradí letenka a ubytování brazilského rozhodčího. Pro sponzory máme oficiální darovací smlouvy a tak si svůj sponzorský dar můžete odečíst z daní. Buďte štědří, váš dar napomůže chovu opravdových brazilských filů. Informace ohledně plateb členských příspěvků a sponzorských darů je v úvodu tohoto klubového bulletinu.

Těšíme se na vaše připomínky. Předem vám děkujeme za veškerou pomoc a doufáme, že se s vámi a vašimi fily setkáme na letošních klubových akcích.

 

 

Filům a Onceiru zdar

 

Výbor SKK Onceiro

 


 ZPĚT NA ZAČÁTEK