Přihláška do klubu

Speciální kynologický klub „Onceiro“ České republiky

je klub, sdružující občany se zájmem o plemeno brazilský fila. Předmětem jeho činnosti je chovatelská, odborná, společenská, ochranářská a jiná klubová činnost zaměřená na plemeno brazilský fila

Členem Speciálního kynologického klubu „Onçeiro“ se může stát každý občan ČR i jiného státu starší 16ti let. Členem se může stát i právnická osoba.

Základní podmínky členství jsou:

- souhlas a podpora poslání klubu a předmětu jeho činnosti

- plnění vnitřních norem a usnesení orgánů klubu

- dodržování zákonných opatření o ochraně zvířat a životního prostředí, souhlas se zásadami ochrany brazilských fil a jejich dodržování

- zaplacení členských příspěvků vždy do 28.2. pro následující rok ve výši:

- studenti a důchodci 300,- Kč / rok

- ostatní 800 Kč,- / rok

- přispívající členové 400,- Kč / rok

- Přispívajícím členem se rozumí rodinný příslušník řádného člena SKKO,který má hlasovací právo, ale nemá nárok na zpravodaj.

- členové, kteří nezaplatí do 28.2., budou v příštím roce platit poplatky za veškeré služby Speciálního kynologického klubu „Onçeiro“ ve výši jako nečlenové klubu.
Členství vzniká schválením přihlášky výborem klubu.Speciální kynologický klub “ONCEIRO”

Olbramovice 54, 259 01 Votice, česká Republika

Telefon: +420 775674666

email: info@fila-onceiro.cz

www.fila-onceiro.eu

bankovní spojení:

ČSOB Praha 10 - Kodaňská 48

číslo účtu: 173773482 kód banky/0300

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Prohlášení člena Klubu chovatelů plemene

BRAZILSKÝ FILA

Souhlas pro Klub chovatelů plemene Brazilský fila v ČR ke zpracování mých osobních údajů - a to na dobu neurčitou, pro účely evidence a zasílání klubových tiskovin, evidenci plateb souvisejících s členstvím v SKKO, jakož i pro další vnitřní potřebu SKKO (statistické údaje o složení členské základny, korespondence apod.)

OSOBNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O PSECH

POPLATKY

Student (členský poplatek ... 300 Kč)

Důchodce (členský poplatek ... 300 Kč)

Ostatní (členský poplatek ... 800 Kč)

Přispívající členové (členský poplatek ... 400 Kč)

POZNÁMKY

Chcete něco doplnit?

PLATBA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ:

bankovní spojení - ČSOB Praha 10 - Kodaňská 48
číslo účtu: 173773482 kód banky/0300

Variabilní symboly:
členské příspěvky: 111
sponzorské dary: 222
výstavní poplatky: 333

CAPTCHA
Tato otázka je pro testování zda jste opravdový návštěvník a pro zabránění spamu.
Image CAPTCHA
Zadejte znaky (bez mezer) na obrázku.