Historie klubu - ONCEIRO

O N C E I R O
Chovatelský klub autentického brazilského fily

Menù
Title
Přejít na obsah
HISTORIE KLUBU ONCEIRO

1996 - 1999

1996  – 1999 manželé Froňkovi ve spolupráci s nerozlučnou dvojicí Ogunem Roni  de Conal Kennel a Janem Kubešou pořádají na základě videa CAFIB, které  přivezl ing. Jan Kubeša, pravidelná setkání přátel brazilského fily s  testem temperamentu v Lázních Bělohrad.

Tyto  srazy jsou velmi oblíbené a účast majitelů se psy je velká. Tam si lidé  poprvé uvědomují rozdílný fenotyp a povahu předvedených psů - papírově  jednoho plemene. K velkému překvapení všech je převážná většina psů při  TT bázlivá a velmi nevyrovnaná.
V  roce 1998 a 1999 lidé opakovaně přicházejí s návrhy na založení nového  klubu a zachování fily s jeho autentickou povahou a fenotypem.

Ing. Jan Kubeša vydává knihu Brazilský fila.

Do republiky jsou cíleně dovezeni první psi z cafibových linií Hada, Hena a Dragon de Los Tres Naranjoch.

2000

Na  jaře 2000 je první sraz v Rovensku a první schůze, kde se již konkrétně  jedná o založení Speciálního kynologického klubu Onceiro.

Vychází první pilotní číslo zpravodaje Speciálního kynologického klubu Onceiro. Uskutečňují se další importy - Kuman a Ina de los Tres Naranjos.
Podáváme oficiální žádost ohledně nápravy špatně přeloženého standardu CBKC/FCI.

Uskutečňují se další importy z Brazílie – Era do Acaboclado a Ocre da Boa Sorte, Viena da Boa Sorte, Simona a Susana von Cheib´s.

20.10.2000 se koná ustavující schůze klubu, vznikají stanovy, chovatelský řád, logo klubu.

V  počátečních letech má Onceiro v průměru přes 70 členů. Zájem lidí o  čistokrevného filu s jeho unikátní povahou a zlepšení chovu v české  republice je značný…

Onceiro zprostředkovává import dalších psů z Brazílie Jaguára da Boa Sorte a Hebe da Voz do Vento.

Ústřední  komise na ochranu zvířat našemu klubu schvaluje Test temperamentu,  který vypracoval ing. Jan Kubeša. Onceiro je tak jediným klubem v  Evropě, který smí oficielně pořádat tento - pro chov nezbytný - test  povahy a nervového systému. Bylo velkým úspěchem Onceira, že se to  podařilo v době, kdy hysterie proti velkým plemenům vrcholila.

V  televizi na programu Prima je vysílán pořad Miláčci a veřejnost je  informována o založení našeho klubu a o katastrofální situaci v chovu  plemene fila brasileiro na území České republiky. Na našeho předsedu  Jana Kubešu se obracejí vrcholné orgány české kynologie a žádají ho o  pomoc v diskuzi ohledně „Bojových“ plemen na půdě Parlamentu ČR.

Na  druhé straně se spojují všichni množitelé nekvalitních psů, a podle  starého českého přísloví „Potrefená husa se vždycky ozve“ podávají  hromadně trestní oznámení na televizi Prima pro ušlý denní zisk z  prodeje štěňat řádově ve sto tisících korunách za každý den.
Onceiro  vznikalo v obtížném období „protipsí“ hysterie, zaměřené většinou proti  vybraným plemenům, na jejichž seznamu se objevoval i brazilský fila.  Spolu s dalšími pejskaři se do boje proti bulváru a demagogii veřejnosti  zapojili i „onceiráci“. Ing. Jan Kubeša napsal článek "Bojové" plemeno  je biologický nesmysl, který byl publikován v nejrozšířenějším  kynologickém časopise Pes přítel člověka v listopadu 2000.

V říjnu 2000 napsal dopis na vládu ČR, ve kterém podrobně analyzoval problém a navrhoval cesty k jeho společenskému řešení.
O  měsíc později se mu podařilo získat stanovisko legislativního odboru  Ministerstva spravedlnosti, které vyjadřuje souhlas s názorem, že  současná právní úprava ohledně možných situací se psy je dostatečná a  není důvod ji rozšiřovat, ani některá plemena psů zakazovat.
Získal  rovněž oficiální dopisy CAFIB a CBKC určené evropským vládám a  kynologickým organizacím, které se velmi jednoznačně postavily proti  tomu, aby brazilský fila byl zařazen na seznam nebezpečných plemen psů.  Kopie všech těchto dokumentů byly zaslány předsednictvu ČMKU, byly  prezentovány ve vládě a parlamentu a podle neoficiálních zpráv přispěly k  odmítavému stanovisku vlády vůči navrhovaným represivním změnám.

2001

Jan  Kubeša byl pozván na schůzku všech kynologických organizací v Praze dne  6.1.2001 k jednání o postoji vůči navrhovaným legislativním krokům  zaměřených proti psům. V této době má ČMKU zájem o spolupráci se všemi,  kdo jsou schopni a ochotni pomoci zabránit prohlubování „protipsí“  hysterie.

V  únoru je Jan Kubeša přizván k diskuse v parlamentu ČR, svolané  poslankyní paní Petrou Buzkovou. Zde několikrát vystupuje se svým  příspěvkem.

Výsledkem  aktivního úsilí všech opravdových pejskařů, kteří nehleděli na čas ani  na peníze ani na nic jiného bylo, že navrhované absurdní zákony  schváleny nebyly. Po uklidnění situace se postoj ČMKU vůči těm, jejichž  pomoc potřebovali a kteří ji poskytli, začal měnit. Převážily totalitní  byrokratické praktiky, které přetrvávají doteď.

Na jaře 2001 jsme uspořádali 2. klubovou výstavu s testem temperamentu.

V klubovém zpravodaji vycházejí profily renomovaných brazilských chovatelských stanic.

2002

10. – 12. května 2002 pořádáme první mezinárodní výstavu se seminářem o plemeni. Na této výstavě posuzoval španělský rozhodčí FCI/CAFIB, dlouholetý chovatel plemene fila brasileiro pan Jaime Pérez Marhuenda. Následující seminář se pořádal pod oficielní záštitou ČMKU a za účasti místopředsedy ČMKU a tří rozhodčích FCI. Jaká škoda, že své nepředstírané nadšení a zájem o problematiku chovu tohoto unikátního plemene v naší zemi nedokázali prosadit a obhájit u svých kolegů a nadřízených, ani uplatnit ve své vlastní rozhodcovské praxi.

V červnu o této akci informuje kynologickou veřejnost článek Alexandry Horákové v časopisu Planeta zvířat.

V tomto roce je z Brazílie importován Tiburon daSanta Luzía

2003

Mnozí z nás, kdo zažili tato pionýrská léta našeho klubu, se jistě shodneme na tom, že II. mezinárodní výstava ze seminářem, kterou jsme uspořádali v květnu roku 2003 a kdy naše pozvání k posuzování přijal rozhodčí a chovatel CAFIB pan Américo Cardoso dos Santos Jr, žijící legenda světa brazilského fily , byla pro náš klub přelomová.

Tady jsme poprvé viděli jak se má správně posuzovat brazilský fila, se vším všudy a do důsledků. Américo nám ukázal univerzitu v posuzování plemene a pro nás chovatele nasadil laťku „sakra“ vysoko. A hlavně nám ukázal správný směr našeho dalšího chovu. Díky němu jsme se v budoucnu vyvarovali mnoha chyb a chovatelských přehmatů. Díky jeho přísnému a korektnímu posuzování naše řady opustili ti chovatelé a majitelé, kteří v chovu filů mysleli především na své vlastní zájmy a zájem plemene pro ně nebyl podstatný. Nesplnili bod č. 3 v desateru CAFIB. V následujících letech se svými diskvalifikovanými psy raději objížděli výstavy a kluby, které dříve odsuzovali.

Nesmírně potěšujícím pro nás však bylo zjištění, že Américo si naší práce velmi cení a jednoznačně přiznává Onceiru největší podíl v rámci Evropy na záchraně jejich národního plemene v jeho autentické podobě.

V této době už tušíme, že výstavy FCI nejsou svoji strukturou a zaměřením vhodné pro tak výjimečné a svébytné plemeno jakým je bezesporu brazilský fila. Je však nutná propagace plemene v jeho skutečné podobě.

Nejvýraznějších úspěchů i na půdě FCI dosahují potomci Oguna Roniho de Conal Kennel. Jeho dcera Askia Rey de Pleseno se stává světovou vítězkou na World Winner FCI 2002 v Amsterodamu.
Je to dosud jediná absolutní světová vítězka plemene fila brasileiro v ČR.

Výčet jejích úspěchů na půdě FCI je obrovský. 9 x CAJC, 21 x CAC, 2x CAC SK , 16 x CACIB, 2x res. CACIB, 13x BOB, CHAI-VDH, 3 x Klubový vítěz mladých, 5 x Klubový vítěz, Vítěz Prahy 2002, 2003, VDH - Sieger Leipzig 2002, Český junior šampion, Český šampion, Interšampion, Šampion šampionů 2002 - 2. místo ve II. sk. FCI, Šampion šampionů 2003 - 4. místo ve II. sk. FCI, BIG 2. místo ve II. sk. FCI, BIG 4. místo ve II. sk. FCI.
Agira Anavi Rachilem V1 CAC, CACIB, BOB – MVP Mladá Boleslav

Blanche ze Skalního kraje V1 CAC NVP Praha, V1 CAC RES CACIB MVP Brno

Argos Anavi Rachilem V2 MVP Brno

Ale i jiní psi z CAFIB linií jsou úspěšní na výstavách krásy FCI např. importovaní psi z Brazílie jako jsou Orfea Angie da Serra de Itanhandu, která získala titul Junior šampion České republiky, Junior šampion Slovenské republiky, 2xCAJC ČR,1xCAC,1xres.CAC, 3xCAJC SR, 2x Klubový vítěz mladých, nebo Ocre da Boa Sorte a Bradock da Santa Luzía V2 NVP Praha.

Nejsmutnějším faktem je velké rozčarování a znechucení majitelů těchto úspěšných psů z výstav FCI. Pro velký počet psů - malé kruhy. Rozhodčí kteří na psy sahají, různě je poplácávají, tahají za kůži a podobné nesmyslné, nepřípustné kreace. Jako by se člověk ocitl na výstavě pro slepce. Naprostým vrcholem ignorance je vyhrožování vyloučením, nebo i vyloučení psa, pokud zareaguje správně svojí vrozenou nedůvěrou! Tuto nejdůležitější a nejcennější součást genetické výbavy brazilského fily označují mnozí rozhodčí FCI za nepřípustný projev agresivity!

Jaký otřesný pohled pro opravdové znalce a milovníky tohoto unikátního plemene. Z chovatelského hlediska je ale mnohem podstatnější fakt, že výše jmenovaní psi jsou úspěšní především na mezinárodních výstavách CAFIB, které jediné mají skutečnou cenu pro chov plemene fila brasileiro.
2004

Narodil se druhý Cafibový vrh ze spojení Ogun Rony de Conal Kennel x Angelika Salve Floresta.

Tento rok je významný pro brazilského filu v Evropě. Je to již 50 let co byli první filové importováni ze země původu do Evropy. Onceiro tuto skutečnost nemohlo pominout. V září 2004 pořádáme tedy mezinárodní výstavu 50 LET FILŮ V EVROPĚ, opět s odborným seminářem. Na tuto prestižní kynologickou akci přijal pozvání k posuzování psů významný host z Brazílie, dlouholetý chovatel a viceprezident CAFIB pan Luís Fernando Zanetti Coeli, který pro Onceiro přivezl i dalšího psa Bradocka JB Santa Lucía.

Nejvýznamnější událostí této mezinárodní výstavy je fenomenální úspěch v soutěži „ O nejlepší povahu“ našeho prvního CAFIB vrhu ze spojení Ogun Roni de Conal Kennel x Hada de Los Tres Naranjos, narozeného 1.11.2002. O této významné výstavě a jako „Medailon plemene brazilský fila“ vyšel článek A. Horákové v časopisech Planeta zvířat, Svět psů a na Slovensku v Pes a mačka. Podrobně byla akce rozepsána ve zpravodaji.
Podstatné je, že účast zahraničních hostů je velká a do klubu vstupují zahraniční chovatelé.

Práce Onceira pro záchranu autentického brazilského fily má velký pozitivní ohlas v zahraničí. Dostáváme mnoho dopisů a emailů z celé Evropy i z Brazílie. Jen na české kynologické scéně zůstává Onceiro „ persona non grata“. 7. 10. 2004, tři týdny po naší úspěšné mezinárodní výstavě dostáváme vyrozumění, že Předsednictvo ČMKU zamítlo žádost Onceira o přijetí za člena ČMKU. Na práci Onceira to však nemá vliv. Do republiky jsou importováni další psi z CAFIB linií.

2005

V květnu 2005 pořádáme již IV. mezinárodní výstavu v Rovensku pod Troskami. Rozhodčím na této výstavě je pan Carlos do Amaral Cintra Filho, majitel brazilské prestižní chovatelské stanice do Amparo a prezident CAFIB.

Tento rok je pro Onceiro velmi významný. Prezident CAFIB tlumočí rozhodnutí výboru CAFIB, že Speciální kynologický klub Onceiro se stává oficiálním partnerem CAFIB. Předseda Onceira Ing. Jan Kubeša je jmenován zástupcem a zmocněncem CAFIB pro Českou republiku.

V říjnu spatřil světlo světa vrh „B“ Holičky, chovatele pana Josefa Müllera. Je to již třetí CAFIB vrh našeho klubu.


2006

V květnu jsme mohli na naší páté mezinárodní výstavě opět po třech letech přivítat charismatického brazilského rozhodčího América Cardoso dos Santos Jr. i s jeho milou manželkou Cleide.

Po vydařeném a úspěšném víkendu bylo každému účastníku jasné, proč je Américo neoddiskutovatelně uznávaný světový odborník na plemeno fila brasileiro číslo jedna.

Viděli jsme vynikající komplexní posuzování. V diskusi odpověděl všem zájemcům na jejich otázky, a dověděli jsme se spoustu dalších informací z historie fily i Brazílie. Américo vyzdvihl chovatelské úspěchy Onceira. Tento rok bylo již relativně málo diskvalifikovaných jedinců, a žádný z nich nebyl z našeho chovu. Opět s velkým uznáním hovořil o mimořádné povaze, kterou se nám daří v chovu držet a rozšiřovat. Konkrétně na něho nejvíce zapůsobili sourozenci z našeho prvního vrhu „A“ Anavi Rachilem. O těch se vyjádřil, že by zcela jistě patřili ke špičce v Brazílii.
Velmi významná byla i výroční členská schůze, která se jako už tradičně konala v sobotu večer. Hlasovalo se mimo jiné i o tom, zda i nadále žádat o vstup do FCI prostřednictvím ČMKU. Všichni členové byli jednohlasně proti. Výbor dostal za úkol vypracovat nový chovatelský řá d a změny stanov. Onceiro tak i nadále zůstává samostatným kynologickým klubem s vlastním chovatelským řádem.
 
Následující události roku 2006 byly už veskrze radostné. Narodily se nám dva vrhy Onceiro/CAFIB. V červenci vrh „A“ La Rosalejan dria Bradock da Santa Luzía x Abauna Anavi Rachilem a v září „E“ vrh Santa Catarina ze spojení Askia Rey de Pleseno x Argos Anavi Rachilem. Podařilo se nám štěňata umístit do dobrých rodin a naše onceirácké řady se opět posunuly za další evropské hranice. Tentokrát do Polska. Shrnuto a podtrženo rok 2006 byl pro Onceiro úspěšný.
 

    Za šest let svého trvání Speciální kynologický klub Onceiro odvedl pro záchranu autentického brazilského fily kus dobré práce. Osud tohoto brazilského národního plemene je však i nadále nejistý. Množitelé netypických, přerostlých, bázlivých, nespolehlivých a nemocných psů, které vydávají za fila brasileiro mají oficielní podporu FCI.

     Jsme jediným klubem v Evropě, který jedná a chová podle zásad CAFIB. Jsme jediní, kteří nepraktikují ústupkářskou politiku vůči FCI. Naopak nahlas poukazujeme, a i nadále budeme kritizovat veskrze špatný, pirátský a zcela nekynologický přístup obrovského monopolu na psy vůči plemeni brazilský fila, kterým se stala FCI.

    Jednání  ČMKU během uplynulých let nás všechny přesvědčilo, že o skutečnou  kynologii v ČMKU nejde. Většinou tam jde o zajištění míst a vlivu  některých vrcholných funkcionářů a jejich kamarádů - ekonomicky  úspěšných množitelů psů.

    Určité  tlaky, změny a úpravy v rámci některých evropských kynologických  organizací bohužel dávají tušit, že co se nepodařilo politikům, daří se  vrcholným orgánům evropské kynologie. Například poslední úprava  standardu FCI č. 225/06.012004/F ke které došlo bez souhlasu národní  brazilské organizace prakticky vylučuje chov tohoto unikátního plemene v  jeho autentické podobě. Vše prošlo v tichosti, málokdo si toho všiml.  Zřejmě je to důsledek množení takzvaných filů se znaky přikřížení jiných  plemen, kteří nemají autentickou povahu brazilského fily a proto jejich  množitelé a majitelé potřebují a vítají tyto trestuhodné zásahy do  standardu plemene.

    FCI  nechce filu s jeho autentickou povahou, s vrozeným hlídacím instinktem.  FCI chce apatycké psy s přátelskou povahou labradorů, vhodné do malých  výstavních kruhů na mamutích mezinárodních akcích. FCI tak odvádí  špinavou práci za neuspěvší politiky, a likviduje unikátní plemeno s  jeho vrozenými vlastnosti.

Výbor SKK Onceiro 2007
Návrat na obsah