Poslání klubu - ONCEIRO

O N C E I R O
Chovatelský klub autentického brazilského fily

Menù
Title
Přejít na obsah
Speciální kynologický klub "Onçeiro", z. s.

      Spolek je dobrovolnou samostatnou, nezávislou zájmovou organizací s vlastním chovatelským řádem sdružující zájemce, majitele a chovatele plemene brazilský fila.

    Cílem spolku je v maximální míře přispět k záchraně a chovu čistokrevného brazilského fily bez znaků křížení a s odpovídajícím temperamentem a pevným nervovým systémem, a to pokud možno výlučně z předků schválených Speciálním kynologickým klubem Onceiro, z. s. nebo kluby schvalujícími psy na základě standardu napsaného Dr. Paulo Santos Cruz v roce 1978 jak z hlediska fenotypu tak temperamentu. Kromě čistokrevnosti chovu bude spolek klást také velký důraz na zachování všech pracovních vlastností tohoto plemene, které jsou pro ně typické.

Za tímto účelem spolek:
  • maximálně napomáhá větší informovanosti všech zájemců o plemeno brazilský fila a zpřístupňuje všechny dostupné informace o tomto plemeni ze země původu;
  • pořádá výstavy podle standardu Dr. Paulo Santos Cruz z roku 1978 včetně povinného testu temperamentu a nervového systému;
  • hledá možnosti upevnění dalších pracovních vloh tohoto plemene, a pořádá akce, kde tyto vlohy budou moci být prověřeny a rozvinuty;
  • informuje zájemce o možnosti dovozu filů od seriózních chovatelů z Brazílie vyznávajících chovatelskou filozofii na principech formulovaných Dr. Paulo Santos Cruz při založení CAFIB;
  • hledá a navazuje formy spolupráce s brazilskými speciálními kluby pro toto plemeno, jejichž snahou je zachování autentického fila brasileiro; koordinuje chov a doporučuje vhodné jedince ke krytí.

    Spolek vítá spolupráci se všemi organizacemi, které mají zájem o záchranu a rozvoj chovu původního brazilského fily tak, jak je definován standardem Dr. Paulo Santos Cruz z roku 1978 v jeho autentické nezměněné podobě.
Návrat na obsah